Naladění ve Světle Adventu

Vážení a milí, spřízněné bytosti,

cením si vašeho zájmu o živé přenosy a společná naladění. V těchto dnech je vědomí sounáležitosti, propojení a spolupráce důležitější než kdy jindy. Na první adventní neděli 29. 11. 2020 připravujeme opět vysílání naživo. Umožníme si být v propojení a společném naladěni s modlitbou za Světlo Milosti. A to nejen pro sebe a Českou republiku, ale pro nás všechny, pro šťastný a smysluplný život člověka na Zemi.

Prožití síly první adventní neděle je na každém z nás.  Můžete se také připojit k meditujícím, kteří budou po celý den v hlubokém naladění a odevzdání do Ticha svého Nitra. Budeme se věnovat modlitbě, zpěvu či ómování, tichému naladění na Světelnou podstatu Života a také vnitřnímu rozhovoru ke Stvořitelské rovině.

Od 20. hodiny se v neděli propojíme v živém vysílání. Připojit se můžete zde.

A.H.O.J. při společném naladění,

Ernestína