Poznání Života – základní vzdělávací seminář

NOVĚ VYPSANÝ TERMÍN !!!

Jedná se o tři objevné informačně-prožitkové dny.
Na semináři si účastníci odkrývají základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život, své vztahy, svoji každodennost. Velká část semináře je věnována našim vztahům a zátěžovým programům v našem informačně-emočním poli.

Objevujeme současně základní principy života, ve kterých se všichni prožíváme. Díky jejich pochopení můžeme přestat hrát zbytečné mezilidské hry.

Uvědomujeme si také, v čem je naše skutečná hodnota a síla a učíme se v moudrosti proměňovat svůj prožitkový svět.

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme někdy vynaložit trochu úsilí na objevení, pochopení a odstranění překážek.

Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé a je možné jej absolvovat opakovaně.

Forma: informačně – prožitkový seminář

Termín: pátek 18. – neděle 20. září 2020 – začátek  v pátek v 10 hod.

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič, Helena Procházková

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Závazná přihláška