SEBE-VĚDOMÍ NÁRODA 400 let od Bílé hory

V různých historických etapách jsme se nemohli projevovat navenek. Mnohé jsme si za tu dobu uvědomili a nyní může našimi životy, na základě všech předchozích zkušeností, promlouvat Moudrost a vědomí sounáležitosti. V hluboké úctě k našim předkům, našemu národu a k Životu nás všech, máme v těchto dnech také možnost obracet se do vědomého ticha, například s prosbou o Milost pro dobro naší další společné cesty.

 PROSBA O MILOST

Život nás někdy přivádí do náročných osobních i společenských situací, ve kterých se můžeme cítit bezmocní, protože chybí svobodné a smysluplné východisko z daného stavu věcí.

Vždy se však v takových chvílích můžeme obrátit do našich hlubokých vnitřních rovin k Vyšší síle našeho Života, s vědomím, že je tu stále s námi.  

Prosbou o Milost jsme si vědomi skutečnosti, že jedině Stvořitelská síla může „vstoupit“ do našeho prožitkového světa, nastaveného v principu akce – reakce a proměnit člověkem neproměnitelné. 

Prosbou o Milost se vzdáváme svého osobního chtění, aby „věci“ byly podle našich představ.

Nechť Vyšší Moudrost a Pravda soucítěním a láskou námi promlouvá a koná.  

Nechť Světlo Milosti Shůry působí v našich životech pro šťastnou cestu všech.

V letošním čtyřstovkovém výročí se koná vzpomínka na tuto historicky důležitou událost a můžeme být její součástí v přímém přenosu od 13 hodin na TV Cesty k sobě. Více informací také na https://www.bilahora400.cz/. Ernestína na akci vystoupí jako host.

Na Bílé hoře jsme se již s mnoha skupinami setkali v rámci projektu Obroda národa v letech:

2014  OBRODA ČESKÉ MATRICE

2015  DEJME SÍLU MÍRU!

2016 SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

Průběh a prožitky těchto setkání si můžeme připomenout zde.

 

Se srdečným pozdravením, v úctě k životu nás všech,

Ernestína a Vědomí Srdce o.p.s.

www.vedomisrdce.cz