Témata každodennosti pro účastníky Akademie Života

Seminář je zcela zaplněn včetně náhradníků 

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší Duše.

Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.

Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Život má řád, přesná pravidla a je řízen vyšším záměrem. To se týká i života každého z nás. Stojí za to poznat tyto zákonitosti a naučit se žít v souladu s nimi.

Základem duchovní cesty je „Poznej sám sebe“- myšleno od ega mysli, přes podvědomí a lidskou Duši, do nejhlubších sfér Bytí.

Abychom dozráli k odpovědi na otázku „Kdo jsem Já, kdo je moje Duše a jaká je moje podstata?“, je dobré nejdříve zjistit, co není „Já“, co vlastně není mojí podstatou, od čeho se mohu odpoutat a jak. Celý tento sebe-uvědomovací a proměnný proces vede mimo jiné ke schopnosti citlivě a zodpovědně přistupovat k sobě i k ostatním.

A samozřejmě – otevřít se umění žít takzvaně vyšší oktávu lásky :o)

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  pátek 15. – neděle 17. října 2021, začátek pátek večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.