Uzdravení a proměna vztahů

Příčinná terapie života

V každém z nás, v našem tzv. podvědomí, jsou zapsána určitá, konkrétní přesvědčení, jak o sobě, tak i o druhých, která vycházejí mimo jiné z prvotních zkušeností na počátku života.

Tato přesvědčení a postoje v nás zůstávají, ovlivňují naše prožívání a odrážejí se potom, většinou nevědomky, do všech našich vztahů, a to jak partnerských, tak třeba i pracovních nebo i do vztahu k životním hodnotám a podobně.

Náš vztah k sobě je spojen se vztahem s našimi rodiči a s podmínkami a rodinou, do které se rodíme. Je také ovlivněn zkušenostmi z předchozích inkarnací.

Porozuměním a příslušnou změnou pohledu může například rodič přispět k vyčistění a odlehčení případných zátěžových bloků dítěte a podpořit jeho svobodnější prožívání sebe sama. „Dospělé děti“ mohou osvobodit zátěžové nastavení mezi sebou a rodičem, u rodičů navzájem, i případně mezi dalšími členy rodiny.

Tento prožitkový a sebe-uvědomovací seminář je nabídkou pro ty, kteří se chtějí hlouběji zabývat a proměnit svůj vztah k sobě, rodině, okolí a životu vůbec.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  čtvrtek 15. – neděle 18. října 2020, příjezd ve čtvrtek večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič, Helena Procházková 

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Závazná přihláška