Velikonoční setkání II.

Litujeme, kapacita je naplněna. 

Akce je určena všem, kterým je blízké poselství Velikonoc a téma  životních vývojových cyklů, odpuštění i radosti ze života a bezpodmínečné lásky. 

V době oslavy znovuzrození života můžeme rozvinout své porozumění zákonitostem a vývojovým fázím života a pochopit některé souvislosti v našem osobním i společném světě.

Klidným naladěním si můžeme uvědomit, co starého v nás už je potřeba opustit a co nového necháme v sobě zrodit.

V klidu naší mysli objevujeme vnitřní roviny  své bytosti a rozvíjíme poznání, že lidská bytost přesahuje osobní mysl a osobní svět. 

Ticho nám  pomáhá objevovat rovinu nad-vědomí a důvěřovat této síle v nás, aby mohla v našem každodenním životě působit pro naše dobro.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín: čtvrtek 16. – neděle 19. dubna 2020

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič, Helena Procházková

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Přihláška jako náhradník