Dar – bezúplatné plnění – NEFUNGUJE xxxxxx

Velmi si ceníme Vašeho daru.
Děkujeme Vám.

Váš příspěvek bude celý použitý na další rozvoj vzdělávacích aktivit, kterým se věnujeme.

l

Potřebujete potvrzení?

Pokud chcete na konci roku uplatnit svůj dar ve svých nákladech, tak je to možné.

Pošleme Vám potvrzení souhrnně za všechny dary, které jsme od Vás obdrželi.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.