Světlo Lásky Boží

Společná naladění

Síla těchto dnů, týdnů, měsíců je veliká. Ať už to ve vnějším světě vypadá jakkoliv, jde o požehnanou cestu přeměny člověka, který doposud konal převážně v omezených podmínkách své osobnosti, na Člověka svobodného, žijícího a konajícího v Sounáležitosti s Bohem. Můžeme se na tento proud Světla Boží Lásky, který nás provází a podporuje, společně ladit, tím ho posilovat a zužitkovávat v maximální možné míře ve svém životě, na své cestě. I nadále nabízíme společná propojení, vždy ve 21 hod., ať už v tiché meditaci či laděním se na obrazové, světelné zářiče. Jak komu co vyhovuje.

V Lásce,

Ernestína

Milí přátelé na cestě Světla,
 
srdečně vás zdravím.
 
Současný stav věcí ve společnosti nás drží v zátěžové pozornosti a někdy možná nevíme, čemu věřit, co udělat a jak vlastně jít dál.
 
Opakovaně si říkáme, že to, čemu dáváme sílu pozornosti, to je v našem světě oživováno a našimi pocity, emocemi a reakcemi formováno do konkrétní zkušenosti. Ta se k nám stále vrací, dokud neproměníme svoji vnitřní pravdu, svůj pohled na věc, své přesvědčení i reakci, dokud se neotevřeme uvědomění a pochopení vyšší Pravdy života …
 
Víme, že život nás vede k probuzení z osobní mysli, z programu ega. Osobní mysl  je v základě naprogramována na strach, lpění, vinu, očekávání, apod. Ego vlastně neví, že ze své podstaty nejsme ego.
Jsme Vědomí, jsme Bohem milované Bytosti a jako takové se v této Pravdě probouzíme.
 
Paradoxně nám současná doba také umožňuje uvědomovat si, co je v našem životě skutečně cenné a čemu stojí za to věnovat dostatek pozornosti.
 
Pokud souzníte s prohlubováním svého propojení s vnitřní Vyšší Sílou a Pravdou, může vám být inspirací nabídka na stránkách Dávám sílu Míru.cz.
 
Součástí stránek jsou také obrazové, světelné zářiče, které posilují propojení s Boží Silou v nás a působí harmonizačně v našem životě. Je možné si je stáhnout, vytisknout a zužitkovat dle vašeho uvážení. Nechť vám slouží na cestě Světla.
 
V Lásce vás objímám
 

„Poletím“, řekla housenka a všichni se smáli. Všichni, kromě motýlů …

Ať Světlo Boží v našich srdcích stále jasněji září

Ernestína hostem léčivého divadla Gabriely Filippi – 4. října 2021.

 

Celý záznam zde.

Věnujeme  se

 • Poznání, uzdravení a rozkvětu osobního života
  – porozumění sobě, druhým i životu
  – odhalení a osvobození se od příčin osobních problémů
  – poznání, jak být skutečně sebe-vědomou osobností
 • Umění být vědomým vládcem svého života
  – pochopení,  jak a čím je tvořen náš život
  – objevení vyššího záměru a smyslu osobní cesty
  – nalezení vnitřní síly, moudrosti a krásy
 • Cestě hluboké vnitřní Pravdy v každém z nás
  – rozvíjení cesty do nitra – uvnitřnění, meditace
  – poznání hlubokého rozměru lidské bytosti, života i světa
  – cesta Srdce, cesta Ticha, cesta Světla

Všem hledajícím přejeme, aby se stali nalézajícími.

Kalendář akcí

seznamte se

Zajímavá sdílení

čtěte pro inspiraci

Jsme  nezisková organizace

a zaměřujeme se na pomoc při:

 • zkvalitnění a rozvoji osobního života
 • nalézání východiska v náročných životních situacích
 • vzdělávání a poznávání životních principů

Více než deset let spolupracujeme jako jeden tým.
Našim záměrem je přispívat k rozvoji cesty Světla, pravé moudrosti a životní radosti jednotlivce i celé společnosti.

 

Ernestína Velechovská

Ernestína Velechovská

zakladatelka

Marie Höppová

Marie Höppová

členka správní rady

Helena Procházková

Helena Procházková

předsedkyně správní rady

Jan Dubanič

Jan Dubanič

člen správní rady