velikonoční přání

Věnujeme  se

 • Poznání, uzdravení a rozkvětu osobního života
  – porozumění sobě, druhým i životu
  – odhalení a osvobození se od příčin osobních problémů
  – poznání, jak být skutečně sebe-vědomou osobností
 • Umění být vědomým vládcem svého života
  – pochopení,  jak a čím je tvořen náš život
  – objevení vyššího záměru a smyslu osobní cesty
  – nalezení vnitřní síly, moudrosti a krásy
 • Cestě hluboké vnitřní Pravdy v každém z nás
  – rozvíjení cesty do nitra – uvnitřnění, meditace
  – poznání hlubokého rozměru lidské bytosti, života i světa
  – cesta Srdce, cesta Ticha, cesta Světla

Všem hledajícím přejeme, aby se stali nalézajícími.

Kalendář akcí

seznamte se

Zajímavá sdílení

čtěte pro inspiraci

Jsme  nezisková organizace

a zaměřujeme se na pomoc při:

 • zkvalitnění a rozvoji osobního života
 • nalézání východiska v náročných životních situacích
 • vzdělávání a poznávání životních principů

Více než deset let spolupracujeme jako jeden tým.
Našim záměrem je přispívat k rozvoji cesty Světla, pravé moudrosti a životní radosti jednotlivce i celé společnosti.

 

Ernestína Velechovská

Ernestína Velechovská

zakladatelka

Marie Höppová

Marie Höppová

členka správní rady

Helena Procházková

Helena Procházková

předsedkyně správní rady

Jan Dubanič

Jan Dubanič

člen správní rady