21. 02. 2021 – VĚDOMÝ DEN

Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla.

Oslovuji vás v letošním únoru do třetice, opět v síle dnů, kdy vnímáme, že probíhají zcela zásadní změny v našich životech, v našem vnějším i vnitřním světě. Někdy můžeme mít větší jindy zase menší porozumění, o co vlastně jde, ale vnímáme, že probíhá velká, naši osobu přesahující proměna. Trochu se dnes v tématu více rozepíši a nabídnu také nedělní, večerní setkání při vysílání.

V každé době, i v této přerodové, máme určité „klíčové dny“. Dalo by se říci, že se v nich, současně s utvářením nových základů, otevírají brány naší další cesty, nové vnitřní i vnější prožitkové cesty Duše Člověka (představy necháme spát J).

K těmto dnům samozřejmě patří i neděle 21. 02. 2021 … možná i pro tebe VĚDOMÝ DEN

Každý náš den je důležitý a jedinečný, některé však mají „něco navíc“. Jejich působení v našich osobních i společenských tématech je obzvlášť silné a vždy přinášejí větší změnu, věci jsou najednou jinak. Tak je tomu i v těchto dnech.

Možná stojí za to si pro sebe uvědomit, co se děje v našem nitru, co nás nejvíce ovlivňuje a jak, jaké akce a následné reakce tvoříme, co má doopravdy pro nás smysl podporovat a z čeho vystoupit, co změnit a hlavně jak jinak …?

Stále jasněji se nám na cestě uvědomování ukazuje, jak je velmi důležité, ba přímo zásadní obracet se k Vyšším rovinám Bytí do svého Nitra, k Bohu, Nejvyššímu Vědomí, ke Stvořitelským rovinám, do svého Středu, do hlubokého Ticha … jak je pro každého vyhovující.

V těchto dnech doslova končí, umírá staré, už nefunkční nastavení v nás a tvoří se nové základy. Staré už neplatí a rodí se nové, byť to tak někdy nevypadá. Věnujme tedy pozornost tomu, co můžeme ve svém uvědomění podpořit  a rozvinout v sobě pro další cestu.

Neděle 21. 02. 2021 – VĚDOMÝ DEN

TICHÉ ZASTAVENÍ – MÍR – RADOST

  • Možná je i pro tebe přínosné občas se zastavit a uvědomit si, jaká by mohla být tvoje reakce v běžné situaci, když je ve tvém Srdci mír, jak se díváš na dění a lidi, když je ve tvém Srdci mír a co uděláš, když je ve tvém Srdci mír …..?
  • Možná se přes den i večer zastavíš na několik minut a přeneseš pozornost z chaosu myšlenek na vnitřní klid a mír a spočineš v odevzdání – jen tak chvíli být Tady a Teď, v čistém, bez-myšlenkovém Bytí …..
  • Možná se rozhodneš prožívat a tvořit pro druhé i sobě jen RADOST a DOBROU NÁLADU …..

PRAVDA – SVOBODA

  • Můžeš také častěji přes den posílit uvědomění, že Nejvyšší Pravda tvého života a světa je v tobě a cesta k Ní je ve tvém Středu, ve vnitřním Tichu…
  • Můžeš si připomenout, že to, čemu věnuješ pozornost, v tobě a tebou ožívá a získává na síle, to je tvojí osobou tvořeno jako následující prožitek …… A je to v pořádku.
  • Můžeš si připomenout, že vyjádřit pravdu a konat podle ní je osvobozující, a že od-puštěním druhým i sobě uvolňuješ okovy především sobě …..

VNITŘNÍ TICHO – SVĚTLO VĚDOMÍ

  • V síle dne 21. 02. 2021 se můžeš  odevzdat do hlubokého Ticha v sobě, ve svém duchovním Srdci. Někdo na několik minut, na hodinu, někdo na celý den …
  • Stojí za to posílit v sobě vědomí, že cesta Srdce je cestou Světla a síla Boží Lásky je tvojí podstatou …
  • Možná požádáš o jasné Vyšší vedení na cestě tvým životem …..

Vysílání 21. 02. 2021 ve 21:00 na Youtube

Ernestína