AŤ SVĚTLO BOŽÍ V NAŠICH SRDCÍCH STÁLE JASNĚJI ZÁŘÍ

….. po celý měsíc září a dál a dál ….

 

Milí přátelé, milé spřízněné bytosti na cestě Životem.

Srdečně vás zdravím na začátku září tohoto roku 2021 a nabízím krátké uvědomění.

Devátý měsíc je v roce našeho kalendáře měsícem naplňujícím, ve kterém v nás dozrávají všechna témata a zkušenosti, kterými jsme prošli od začátku roku na základě prožitků předchozích let.

Je to v principu stejné jako v těhotenství. Tělíčko pro nový život prošlo v lůně matky všemi potřebnými vývojovými procesy a v devátém měsíci sílí a „dozrává“. A dušička si více uvědomuje sebe sama v těle a připravuje se na přechod do jiného projevení sebe a jiného prožívání života.

I my potom desátým měsícem roku začínáme novým startem tím, v čem dozrála naše vnitřní síla, která se projevuje podle toho, CO jí vládne. Je to od října do konce roku, jako první tři roky života.

Pokud nám to stojí za to, odpovězme si například na tyto otázky:

Jaké je moje uvědomění pro další prožívání?¨

Čemu věnuji největší pozornost a čemu stojí za to ji věnovat více?

Co má smysl v sobě i v životě podporovat a co už pominulo?

Podle jaké vnitřní pravdy rozvíjím svůj vnitřní svět … ze kterého se rozvine i ten „vnější“.

Protože podle vnitřní pravdy a pozornosti reaguji, tvořím, konám ….a prožívám.

 

Můžeme se obracet k vyššímu vedení,

Můžeme si častěji uvědomovat, že jsme v Bohu a Bůh v nás … a podle toho myslet i konat.

Můžeme se každý den několikrát zastavit a obrátit se jen tak do vnitřního Ticha. Můžeme si stále jasněji uvědomovat, že jsme v Bohu a Bůh v nás. A Bůh má jen jedny „ruce“ pro tvoření našeho světa – a to jsou ty „naše“. … každý má možnosti podle sebe.

Můžeš se po celý měsíc září, každý den v 9:00 dopoledne nebo od 21:00 na hodinu zastavit a věnovat svoji pozornost jak svému uvědomění, tak potom třeba rozhovoru s Bohem a také hlubokému vnitřnímu Tichu a Světlu ve svém Srdci. Jen chvíli BUĎ, jen tak v nicnedělání a ne-myšlení, jak to v dané chvíli jde.

Můžeš se tak vědomě, na dálku propojit s mnoha dalšími ve stejném naladění.

Jsme jeden Život, jedna Cesta, jedno Vědomí.

AŤ SVĚTLO BOŽÍ V NAŠICH SRDCÍCH I ŽIVOTECH STÁLE JASNĚJI ZÁŘÍ

 

Ernestína

 

P.S.

… a máš-li chuť, podívej se na film „Nech mě žít…“