Den Modlitby 9. 6. 2021

Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla.

Zasílám srdečné pozdravy a přání Boží Milosti pro každého z vás.

V síle těchto dnů patří Ticho našeho Srdce, Modlitba a vědomí sounáležitosti se Stvořitelskými rovinami k naprosto zásadním tématům. Čím více pozornosti je těmto tématům věnováno, tím více se umocňuje síla jejich působení.

Den 9. 6. můžeme prožít jako Den modlitby a Milosti, den obracení se k hlubokým Stvořitelským rovinám ve svém Středu, také jako den vědomí sounáležitosti a jednoty všech nebo jako den zpěvu a svobodné radosti.

Několikrát denně, třeba na začátku každé hodiny, se můžeme na chvíli zastavit a obrátit se jen tak na chvíli do svého nitra, například s myšlenkou: Jsme děti Života. Je nám v Boží Milosti v každém okamžiku pomáháno  probudit se a žít svobodně jako vědomé, šťastné, spolu-tvořící bytosti. Vnímám a miluji Božství v sobě. Miluji vše stvořené a jsem v Požehnání, žiji šťastným, svobodným životem. Jsem Vědomí, přesahující myšlenky, jsem v sounáležitosti s Nejvyšší Moudrostí a Světlem Lásky. Nechť je teď a tady projevena pro dobro nás všech…..

Myšlenky a modlitba jsou nejvhodnější nahlas, několikrát denně.

Stejně tak se můžeme věnovat zpěvu příjemných písní, neboť vibrace zvuku je přínosná a tvoří, také spontánnímu tanci, procítění síly vize nebo Ómování. Každý dle svého cítění a své cesty.

Pokud souzníš s touto nabídkou, přidej se. Středa 9. června je velmi silným dnem, také před zatměním slunce, spojeným s tématy modlitby, milosti a vědomí hlubokých vnitřních rovin každého z nás. Pamatujme, že myšlenka, vyjádřené slovo i skrytá přesvědčení tvoří náš příběh života.

 

Srdečně zdravím a Kéž jsou šťastny všechny cítící bytosti.

Ernestína