K Vnitřní Skutečnosti

Hluboký vhled do osobnosti člověka

Seminář vede hledající k nalézání  odpovědí na otázky: „Kým skutečně Jsem? Kudy vede moje cesta? Co je pravou podstatou života?“

 

Hluboký vhled do podstaty života je plně propojen s naší dovedností ztišit osobní mysl a otevřít se vyššímu Vědomí. Poznání a uvědomění, kterému se tímto otevíráme, nelze vymyslet ani se naučit z knih.

 

Umění dostatečně v sobě rozvíjet vnitřní sílu, mír a moudrost vyžaduje určitou dávku trpělivosti, sebekázně, odpoutanosti i důvěry v sebe i v život.

Nezbytnou součástí semináře je odpoutání se od rušivých myšlenek a hluboké, tiché zklidnění.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín: čtvrtek 20. – neděle 23. února 2020, příjezd ve čtvrtek navečer, začátek v pátek ráno

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo


Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

 

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič

Akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Rezervace termínu