Náš reálný či „snový“ svět?

Milí a milovaní.

Srdečně zdravím každého z vás, s vděčností za možnost našeho setkávání alespoň prostřednictvím živých vysílání. Máš-li zájem, setkáme se opět tuto sobotu od 21 hod. na krátké popovídání.

Naše prožívání, životní situace i vztahy ovládá vícero daností, které člověk běžně nevnímá a nemá o nich většinou ani tušení. Něco si však můžeme stále připomínat a uvědomovat, aby naše cesta životem byla vědomá a vedená v odhalení, poznání Pravdy.

Náš reálný či „snový“ svět? Co si můžeme uvědomovat?

Sobotu 27. 2. 2021 ve 21 hod.

Odkaz na vysílání je zde.

 

Srdečně zdravím A.H.O.J.

Ernestína