Před odhlášením si přečtěte tyto důležité informace:

Odhlášení proveďte vyplněním formuláře.

Vyberte akci, které se odhlášení týká.
Zaklikněte řádek s textem „chci se odhlásit“.
Potvrďte k
liknutím dole na tlačítko „Odeslat změnu“.

Pokud se u Vás po odhlášení změní situace a můžete se akce přece jen zúčastnit, opětovné přihlášení proveďte zase tímto formulářem.

Vyberte akci, které se opětovné přihlášení týká.
Zaklikněte u příslušné akce kolonku „pojedu“.
Potvrďte kliknutím dole na tlačítko „Odeslat změnu“.

Odhlášení / potvrzení akce