Poznání Života

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme kdy vynaložit trochu úsilí na objevení, pochopení odstranění ekážek.

Na tomto seminářsi účastníci odkrývají kladní pravdy tom, jak a čísi človětvoří svůj život, své vztahy, svoji každodennost. Velká část seminářje nována pocitům, emocínašim neuvědoměreakcím, také programůstrachu sobeckého ega.

Učíme se podívat se na sebe na druhé jinýpohledem. ky pochopení svých jejich vnitřch postojů pocitů můžeme estat hrázbytečné hry. 

Jedná se objevné sebe-zkušenostní dny. Seminář je vhodný pro začátečky pokročilé je možné jej absolvovat opakovaně.

Absolvování je podmínkou pro účast Akademii 2021.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  čtvrtek 16. – neděle 19. září 2021, příjezd ve čtvrtek večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Rezervace termínu