Zahajovací přátelské setkání Akademie Života – skupina 2019

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše.

Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.

Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění – meditace a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Forma: seminář je určen jen pro účastníky celého cyklu

Termín: pátek 14. – neděle 16. února 2020, začátek v pátek v 19 hod.

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Pokud u Vás nastane situace, že se akce nebudete moci zúčastnit, proveďte prosím své odhlášení na tomto odkazu

Rezervace termínu