Zahajovací přátelské setkání Akademie života – skupina 2017 a 2018

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše.

Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.

Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění – meditace a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Forma: seminář – je určen zejména pro účastníky cyklů Akademií Života

Termín:  pátek 24. – neděle 26. ledna 2020, začátek v 19 hod.

Místo: Oasa Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Přihlášky: Akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková, email: kancelar@ernestina.cz

Rezervace termínu