Cyklus šťastná cesta životem, téma: Proměna a rozkvět našich vztahů

Kapacita semináře je naplněna, další přihlášení budou náhradníky

Cyklus šťastná cesta životem

Šťastnou Cestu životem je volný cyklus setkání na témata, která hluboce a mnohdy nevědomě ovlivňují naše životy. Jedná se o sebe-zkušenostní semináře, na kterých si každý prožívá svůj příběh, odpovídá na otázky, které jeho/jí ovlivňují či omezují.

Budeme se věnovat objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše. Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším, nalézat formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.

Cyklus Šťastná Cesta Životem, téma: Proměna a Rozkvět Našich Vztahů 

Náš život je utvářen našimi vztahy. V každém z nás, v našem tzv. podvědomí, jsou zapsána určitá, konkrétní přesvědčení, jak o sobě, tak i o druhých, která vycházejí mimo jiné z prvotních zkušeností na počátku života.

Tato přesvědčení a postoje v nás zůstávají, ovlivňují naše prožívání a odrážejí se, většinou nevědomky, do našich vztahů, a to jak partnerských, tak třeba i pracovních nebo i do vztahu k životním hodnotám a podobně.

Prvním krokem k pochopení a proměně těchto „vzorců“ je uvědomění si, kde všude je žijeme, jejich vliv na naše prožívání.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  pátek 20. – neděle 22. ledna 2023, příjezd v pátek večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič a další dle témat

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Rezervace termínu