Děkujeme za zprávu.

Tímto rušíme vašihlášení těšíme se na viděnou příště.