JÁ, MY, ONI… proměna a rozkvět našich vztahů 

Náš život je utvářen našimi vztahy. V každém z nás, v našem tzv. podvědomí, jsou zapsána určitá přesvědčení a postoje, které ovlivňují všechny naše vztahy, včetně vztahu k sobě. Většinou si tyto postoje a záznamy vůbec neuvědomujeme, ani jejich vliv na všechny oblasti našeho života. Stojí za to si je zvědomit, očistit a změnit.

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  Pá 6. – Ne 8. října 2023, příjezd v pátek večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič a další dle témat

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Rezervace termínu