Setkání v Síle Těchto Dnů

Setkání v Síle Těchto Dnů

Dokázat v sobě dostatečně rozvinout vnitřní mír a lásku chce určitou dávku trpělivosti a sebekázně, odpoutanosti i víry.

Na tomto semináři využijeme sílu těchto dnů k nalezení odpovědi na otázku: „Kdo Jsem? Kdo je mé skutečné Já?“

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  středa 22. – pátek 24. února 2023, příjezd ve středu večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič a další dle témat

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší informace o organizaci akce obdrží přihlášení účastníci.

Rezervace termínu