Žijeme Srdcem

Život má řád, přesná pravidla a je řízen vyšším záměrem. To se týká života každého z nás. Stojí za to znát tyto zákonitosti a vidět je ve svém běžném prožívání každodennosti. Uvědomovat si, čemu má smysl věnovat pozornost a jak vědomou pozorností žít.

Základem duchovní cesty je „Poznej sám sebe“ – myšleno od ega mysli, přes podvědomí a lidskou Duši, do nejhlubších sfér Bytí. Hlavní hybnou silou je Láska, jednání ze Srdce, v radosti a moudrosti.

Prvním krokem je být v Lásce, zejména k sobě, k Božství v sobě. Pak víra přestává být vírou a stává se Pravdou v každém z nás. Můj svět je Mír a já jsem v Míru.

 Celý tento sebe-uvědomovací a proměnný proces vede mimo jiné ke schopnosti citlivě a zodpovědně přistupovat k sobě i k ostatním.

A samozřejmě – otevřít se umění žít takzvaně vyšší oktávu lásky :o)

Forma: Informačně-prožitkový vzdělávací seminář

Termín:  neděle 3. – středa 6. července 2022, příjezd v neděli večer

Místo: Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Přednášející: Ernestína

Spolupráce: Jan Dubanič, Lucie Meškanová

Akci organizačně zajišťuje Helena Procházková – email: kancelar@ernestina.cz

Bližší organizační informace k  seminářům zde

Rezervace termínu