SEBE-VĚDOMÍ NÁRODA

400 let od Bílé hory

Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla,
procházíme v těchto dnech silnými tématy, spojenými s naší společnou cestou a možná nám stojí za to si v souvislostech s dneškem leccos uvědomit.
8. 11. 2020 uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře. Její důsledky dodnes zátěžově ovlivňují sebe-vědomí našich zemí – Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. U Prahy se tehdy odehrála jedna z osudových bitev českých dějin, ve které čeští stavové bojovali za právo na sebeurčení českého národa, svobodu slova, náboženskou toleranci a český jazyk. Výsledek bitvy znamenal na další tři století ztrátu samostatnosti a porobu českého národa. Více zde.

Můžeme si uvědomit, že celá historie našich národů se týká každého z nás a vše je zaznamenáno v kolektivním informačním poli, včetně snahy českých stavů spravovat zemi společně od kulatého stolu, bez vnějších zásahů a manipulací. Čeští stavové byli bohatá a vzděláná společenská třída zemí Koruny české.

V různých historických etapách jsme se nemohli projevovat navenek. Mnohé jsme si za tu dobu uvědomili a nyní může našimi životy, na základě všech předchozích zkušeností, promlouvat Moudrost a vědomí sounáležitosti. V hluboké úctě k našim předkům, našemu národu a k Životu nás všech, máme v těchto dnech také možnost obracet se do vědomého ticha, například s prosbou o Milost pro dobro naší další společné cesty.

PROSBA O MILOST

Život nás někdy přivádí i do náročných osobních i společenských situací, ve kterých se můžeme cítit bezmocní, protože chybí svobodné a smysluplné východisko z daného stavu věcí. V takových chvílích se však vždy můžeme obrátit do našich hlubokých vnitřních rovin k Vyšší síle našeho Života, s vědomím, že je tu stále s námi.
Prosbou o Milost jsme si vědomi skutečnosti, že jedině Stvořitelská síla může „vstoupit“ do našeho prožitkového světa, nastaveného v principu akce – reakce, a proměnit člověkem neproměnitelné.
Prosbou o Milost se vzdáváme svého osobního chtění, aby „věci“ byly podle našich představ.
Nechť Moudrost a Pravda soucítěním a láskou námi promlouvá a koná.
Nechť Světlo Milosti působí v našich životech pro šťastnou cestu všech.

V letošním čtyřstovkovém výročí se koná vzpomínka na tuto historicky důležitou událost a můžeme být její součástí v přímém přenosu na TV Cesty k sobě.

Na Bílé hoře jsme se již s mnoha skupinami setkali v rámci projektu Obroda národa v letech:

2014 OBRODA ČESKÉ MATRICE

2015 DEJME SÍLU MÍRU!

2016 SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

Průběh a prožitky těchto setkání si můžeme připomenout zde.

Se srdečným pozdravením, v úctě k Životu nás všech,
Ernestína a Vědomí Srdce o. p. s.
www.vedomisrdce.cz
www.ernestinavelechovska.cz