Vděčnost

Vděčnost Od toho únorového semináře prožívám a žiju v tak velké vděčnosti za vše, co jsem kdy prožila a každý den prožívám. Cítím tolik radosti a lásky a zároveň si uvědomuji tu tíhu a bolest, která teď kolem nás je. Jsem tak vděčná, že nemusím...

Květnová naladění

Květen je pětkový měsíc v pětkovém roce a máme možnost zužitkovat velkou sílu, kterou toto období nabízí. Můžeme se propojit, naladit vždy ve 21 hod. po celý měsíc, ať už v tiché meditaci či laděním se na obrazové, světelné zářiče. Jak komu co vyhovuje. Světelné...