Pro podporu našeho uvědomění na naší společné cestě, kterou tak jako tak musíme ujít každý sám, připojujeme odkaz na film Vytržení církve.
Nechť je nápomocen našemu vidění souvislostí a síle volby. Tento film můžeme vnímat jako naplňování cesty strachu v podřízenosti programu, nebo cesty Pravdy a uvědomění. Tyto procesy spolu souvisejí, jako všechno v našem prožitkovém světě. Jedno bez druhého není. Život nás vede cestou k Probuzení.